KOSTEUSKARTOITUS

 

TURVAA

RAKENNUKSESI

OSTOSI

MYYNTISI

TERVEYTESI

 

kosteusmittaukset, lämpökamerakuvaukset ja

asuntojen pinta-alojen tarkistusmittaukset

 

 

 

Kosteusmittausten tekeminen ja etenkin tulosten analysointi on vaativaa asiantuntijatyötä. Johtopäätösten tekeminen ja jatkotoimenpidesuositukset edellyttävät rakennusfysiikan eri ilmiöiden hallintaa. Mittaustulokset raportoidaan siten, että asiakas ymmärtää mitä, miksi, milloin, mistä rakenteesta, mistä materiaalista, millä menetelmällä ja miltä syvyydeltä mittaustulokset ovat. Raportista ilmenee, miten tulokset poikkeavat ns. terveestä rakenteesta ja mitkä ovat suositeltavat toimenpiteet jatkossa.

Ammattitaitoinen rakenteiden kosteusmittaaja

Saat tarkat mittaustulokset, selkeät ja ymmärrettävät raportit sekä toimenpidesuositukset

Kotitalousvähennys

Yksityistaloudessa voit tietyissä tapauksissa hyödyntää kotitalousvähennystä

Ei sidonnaisuuksia kuivaus- ja korjausrakennusyrityksiin

Et joudu maksamaan tarpeettomista remonteista

Nopea, joustava ja luotettava

Teemme työn silloin, kun se pitää tehdä ja silloin, kun se sinulle parhaiten sopii

Kosteuskartoitus on Etelä-Suomessa toimiva rakenteiden kosteusmittauksiin, lämpökuvauksiin ja asuntojen pinta-alojen tarkistusmittauksiin erikoistunut yritys. Olemme sertifioitu Rakenteiden kosteuden mittaaja (sertifikaattinumero C-24855-24-19) sekä lämpökuvaaja (ITC Infrared Thermography Cretification). Palvelemme kotitalouksia, rakennusyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä, kiinteistönomistajia ja ylipäätään kaikkia, joilla on tarvetta selvittää rakenteiden kosteutta ja kuntoa sekä asunnon todellista pinta-alaa.

Olemme puolueeton, kuivaus- ja korjausrakentamisliikkeistä riippumaton toimija. Meiltä saat luotettavan tiedon rakenteiden todellisesta tilasta pelkäämättä sitä, että joudut teettämään tarpeettomia ja kalliita kuivauksia tai rakennekorjauksia. Saat meiltä nopeasti luotettavat, tarkat ja kuvalliset tulokset toimeksiannostasi. Raportoimme työmme Kotopron modernilla dokumentointiohjelmalla. Toimintamme on joustavaa. Emme ole sidottuja normaaleihin työaikoihin tai työpäiviin.

Palvelut

Pintamittaukset

Pintamittauksilla voidaan selvittää rakenteiden kosteustila ainetta rikkomatta. Menetelmä soveltuu parhaiten tilanteisiin, jossa rakenteista haetaan esimerkiksi epäillyn kosteusvahingon vuoksi mahdollisia kosteampia kohtia. Epäillyn kosteusvaurion tutkiminen kannattaa aina aloittaa aistihavainnoinnin lisäksi kattavalla pintamittauksella. Pintamittausten analysoinnin jälkeen tehdään päätös mahdollisesti tarvittavista  jatkotutkimuksista.

Betonin päällystettävyysmittaukset

 • Porareikämittaukset
  Mittaukset suoritetaan ohjeen RT 103333 sekä Betonikeskus ry:n
  Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet –oppaan mukaisesti.
 • Näytepalamittaukset
  Mittaukset suoritetaan ohjeen RT 103333 sekä Betonikeskus ry:n
  Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet –oppaan mukaisesti.

Mittaukset rakenteiden sisältä

Mittauksilla saadaan selvitettyä rakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä sekä rakenteen kosteusjakaumaa. Näiden avulla mm. pystytään määrittämään mihin suuntaan kosteus rakenteissa liikkuu. Mittaukset tehdään pääsääntöisesti porareikien kautta. Puun sisäosien kosteus voidaan mitata siististi piikkimittarilla.

Viiltomittaukset

Epäillyn kosteusvahingon jälkeen on ehdottoman tärkeää selvittää, mikä kosteus vallitsee välittömästi päällysteen alla. Viiltomittauksilla pystytään selvittämään rakenteen kosteus joustavien lattiapinnoitteiden alta ja arvioimaan lattiapinnoitteen kosteusrasitustaso. Menetelmässä pinnoitteeseen tehdään lyhyt viilto, jonka kautta kosteustaso mitataan.

 

Puun kosteuden mittaus

Puun kosteusmittauksissa käytetään yleisemmin menetelmää, jossa mittaus perustuu kahden puuhun lyötävän metallielektrodin välisen konduktanssin eli sähkönjohtavuuden mittaamiseen. Mittalaitteet antavat tuloksen painoprosentteina. Menetelmä on siisti eikä aiheuta rakenteelle vaurioita.

Lämpökamerakuvaus

Lämpökameralla voidaan mm. todeta rakenteiden lämpövuodot, kylmäsillat, eristeviat, lämmönjakopaikkojen lämpöjakaumat sekä tietyin edellytyksin kosteusvauriot. Lämpövuodot aiheuttavat paitsi energiahukkaa myös monia muita ongelmia, kuten kosteuden tiivistymistä ja niistä aiheutuvia kosteusvaurioita. Lämpökuvaus edellyttää riittävää lämpötilaeroa sisä- ja ulkoilman välillä, joten se tulisi tehdä kylmänä vuodenaikana (syksy, talvi ja kevät). Ympäri vuoden voidaan mm. paikantaa lattioiden lämmitysputket ja -kaapelit.

 

Kilpailukykyinen ja läpinäkyvä hinnoittelu

 

Pintamittaus

 • Aistinvarainen rakennetutkimus
 • Asunnon/huoneiston kosteiden tilojen mittaus
 • Raportointi
 • Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
 • Alkaen 230,00 €

Kosteusmittaus asuntokaupan yhteydessä

 • Aistinvarainen rakennetutkimus
 • Kaikkien vesipisteellisten tilojen kosteusmittaus pintamittausmenetelmällä
 • Raportointi
 • Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
 • Alkaen 245,00 €

Viiltomittaus (lattian tai seinän joustavan päällysteen alta)

 • Yksi viiltomittaus ja aistinvarainen rekennetutkimus
 • Raportointi
 • Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
 • Alkaen 230,00 €
 • lisäviiltomittaus samalla käyntikerralla 50,00€

 

Betonin päällystettävyysmittaukset

Näytepalamittaus

 • Kaksi näytepalakuoppaa, joista tuplanäyte arviointisyvyydeltä ja näyte pinnasta
 • Raportointi
 • Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
 • Alkaen 300,00 €
 • seuraavat näytepalakuopat samalla käyntikerralla 50,00 € kpl

Porareikämittaus

 • Kaksi mittauspistettä, joissa molemmissa kaksi porareikää arviointisyvyydellä ja yksi lähellä pintaa
 • Porareikien teko ja tiivistäminen sekä noin kolmen vuorokauden kuluttua mittapäiden asennus ja tulosten luku
 • Raportointi
 • Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
 • Alkaen 350,00 €
 • Seuraavat mittauspisteet samalla käyntikerralla 50,00 €

Asunnon pinta-alan tarkistusmittaus

 • Huoneistoalan mittaus lasermittauskalustolla SFS 5139 -standardin ja RT-kortin 12-11055 mukaisesti
 • Raportointi
 • Alkaen 270,00 € 

Muut työt

 • 62,00 €/ tunti

Kaikki hinnat sisältävät alv 24%

Mittauksissa mahdollisesti tarvittavat aineet ja pientarvikkeet laskutetaan kulutuksen mukaan.

OTA YHTEYTTÄ

 

Kosteuskartoitus

+358 (0) 50 471 6661

toimisto@kosteuskartoitus.com

Lukkarinkuja 1
10210 Inkoo
Y-tunnus 2932153-7